Αρχική > Αφορισμοί, Βάρβαροι, Εικονομία > Κι όπως είχε πει κι ο Τιγράνης…

Κι όπως είχε πει κι ο Τιγράνης…

Ενημέρωση 8-7-2014 Ο παλιός αγαπητός διαδικτυακός φίλος Vrennus, με επανέφερε -και σωστά!- στην τάξη, στέλνοντάς μου το σχετικό απόσπασμα απ’ το βιβλίο του Αππιανού, όπου είναι σαφές ότι ο Τιγράνης αναφερόταν στα ρωμαϊκά και όχι στα δικά τους [και του Μιθριδάτη] στρατεύματα:

Καὶ αὐτῷ τότε πρῶτον Μιθριδάτης ἐς ὄψιν ἐλθὼν συνεβούλευε μὴ συμπλέκεσθαι Ῥωμαίοις, ἀλλὰ τῷ ἱππικῷ μόνῳ περιτρέχοντα καὶ τὴν γῆν λυμαινόμενον ἐς λιμὸν αὐτούς, εἰ δύναιτο, περικλεῖσαι, ᾧ τρόπῳ καὶ αὐτὸς ὑπὸ Λευκόλλου περὶ Κύζικον ἀμαχὶ κάμνων τὸν στρατὸν ἀπολέσαι. Ὁ δὲ γελάσας αὐτοῦ τὴν στρατηγίαν, προῄει συνεσκευασμένος ἐς μάχην· καὶ τὴν Ῥωμαίων ὀλιγότητα ἰδὼν ἐπέσκωψεν οὕτως· « Εἰ μὲν πρέσβεις εἰσὶν οἵδε, πολλοί, εἰ δὲ πολέμιοι, πάμπαν ὀλίγοι. »

Ευχαριστώ φίλε! Εκείνο το «επέσκωψεν» σκέτο κέντημα!

 


 

 

… αντικρύζοντας τις ρωμαϊκές λεγεώνες…

“Είναι λίγοι για στρατός, αλλά πολλοί για να είναι μόνον μια πρεσβεία”.

*    *   *

Δεν ήτο ο Μιθριδάτης εκείνος που ελάλησεν [με την προμοδέρναν έννοιαν του όρου] την ως άνω φράσιν, αλλ’ ο σύμμαχος και γαμβρός του Τιγράνης, όστις ειδών τα ρωμαϊκά στρατεύματα, όπως μας πληροφορεί ο Αππιανός, ανέκραξεν:

“εἰ μὲν πρέσβεις εἰσὶν οἵδε, πολλοί, εἰ δὲ πολέμιοι, πάμπαν ὀλίγοι.”

Ωστόσο, τίποτε δεν εμπόδισε τον Μέγα Βασιλέα των Αρμενίων Τιγράνη Β΄ από την οδυνηρή ήττα στη μάχη των Τιγρανοκέρτων [6 Οκτωβρίου 69 π.Χ.]

Ο Αππιανός προφανώς αντέγραψε την φράσιν εκ του Πλουτάρχου [Βίος Λουκούλλου].

Ηθικόν δίδαγμα: πάω να διαβάσω ανεστραμμένα την Εικονομία…

 

*  *  *

[11-10-2008] Ξανά-μανά επαναλήψεις…

*  *  *

Για περαιτέρω μελέτη, τα δύο τεύχη της Εικονομίας κι αυτό το φυλλάδιο:

Advertisements