Το -εξαιρετικά- σύντομο καλοκαίρι της «ελληνικής» επανάστασης

1 Σεπτεμβρίου 2015

laughing with tearsspain4

Κι όλοι οι Σεπτέμβρηδες ήταν τόσο -μα τόσο!- ίδιοι.

Ήγουν, κενοί περιεχομένου, όπως κι όλοι οι προηγούμενοι 😉